Адком - Печатни Решения ООД

Информация относно Адком - Печатни Решения ООД пример на Odoo, Отворен източник - Планиране на ресурсите на предприятието - ERP.

Инсталирани Приложения

Продажби
От заявки до фактури
Счетоводно отчитане
Фактури и плащания
CRM
Проследявайте лийдове и управлявайте възможностите
Уебсайт
Конструктор за Вашия бизнес сайт
Електронна търговия
Продавайте Вашите продукти online
Имейл маркетинг
Създавайте, изпращайте и проследявайте имейли
Studio
Конструктор за Ваши собствени Odoo приложения
Документи
Управление на документооборота
Служители
Централизирайте информацията за служителите
Хелпдеск
Track, prioritize, and solve customer tickets
Обсъждане
Чат, поща и приватни канали
Контакти
Централизирайте адресната Ви книга
Календар
Schedule employees' meetings
Marketing Automation
Създавайте автоматизирани пощенски кампании
Appointments
Allow people to book meetings in your agenda

Installed Localizations / Account Charts

Generic - Accounting