Дигитализацията е навсякъде около нас. 
Навлизането на цифровите технологии във всички сфери на живота и бизнеса променя начина, по който работим, общуваме, пътуваме, произвеждаме, потребяваме услуги, живеем.

България не може и не бива да остане встрани от тези глобални тенденции. Но, за да вървим уверено напред, на първо място е необходимо да си дадем сметка къде се намираме в момента по отношение на дигитализирането на процесите, услугите и продуктите.


Източник: Проучване за нивото на дигитализация в България 2021 г. Siemens България & Германо-Българска индустриално-търговска камара

КЪМ ПРОУЧВАНЕТО
При работата с документи, 
ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА


 • повишава ефективността
 • оптимизира процесите
 • намалява разходите


Надграждането на документните бизнес процеси с решенията на Wacom таблети за електронен подпис, позволява да се запази интуитивното и познато на потребителите усещане на писане с химикал върху лист хартия, като дава решение на задачите изискващи подпис и ръкопис.
РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ


РАЗХОДИ ПРЕДИ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЛЕТ ЗА ПОДПИС

Хартия

Разход за хартия

Отпечатване

Разход за печат

Транспорт

Разход за логистика

Архив

Разход и физическо място за архивиране

РАЗХОДИ СЛЕД​
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЛЕТ ЗА ПОДПИС


Подписът се запазва

директно в цифровия документ

Съхранява се лесно

в база данни

Без печат,

сканиране, логистика, физически архив

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОГЛЕД • ПОВИШЕНА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС

 • НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ за хартия, редуциране на времето за обработка, спестяване на ресурси и пари
   
 • НАМАЛЯВА НЕОБХОДИМОСТТА И МЯСТО ЗА АРХИВИРАНЕ

 • ПОДОБРЕНИ ПРОЦЕСИ НА ОБСЛУЖВАНЕувеличава се времето, което служителите могат да отделят на клиентите за по-персонализирана и продуктивна комуникация. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ЗА КЛИЕНТА

 • БЕЗ ЗАГУБА НА ДАННИ - извличате биометрични данни за подписа

 • ПО-МАЛЪК ЕКОЛОГИЧЕН OТПЕЧАТЪК
 • ...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПОГЛЕД
 • ОСИГУРЕНА СИГУРНОСТ
  > При промяна на вече подписан документ, подписът губи валидността си;
  > Подписът е електронен.
 • ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ИДЕНТИЧНОСТ
  Информацията съдържаща се във всеки подпис положен с таблет е повече от тази на подпис върху хартия

 • ПОВЕЧЕ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЕ

  > Пълен запис на движението на писалката 
  > Позволява да се измерят последователността, скоростта и ускорението при подписване
  > Чувствителност на натиск
  > Дава повече информация за поставения подпис сравнена с подписа върху хартия


ЗАЩО РЕШЕНИЕ НА WACOM?


Решенията на Wacom подкрепят бизнеса в прехода към дигитализация, запазвайки познатото усещане на ръкописа… 


WACOM е ЯПОНСКА КОМПАНИЯ основана на 12 Юли 1983 година със седалище Казо, Сайтама , Япония. 

Името WACOM е израз на целта на компанията за постигане на хармония между хората и компютрите. WACOM съчетава символа за ХАРМОНИЯ в Японската култура „WA”  и този на компютърните комуникации “COM”.


Зад решенията на Wacom стои 40 годишна история, прецизност, опит и технологични иновации. Интуитивни

Писалките Wacom позволяват да пишете или подписвате дигитално, а усещането е сякаш пишете по познатия начин върху лист хартия.
Клиентите се чувстват комфортно докато лично подписват или попълват документите. 

Здрави и надеждни

Технологиите на Wacom са се доказали в продължение на десетилетия в различни среди на използване от магазини до болници. 
Ниската поддръжка се съчетава с надеждност, елегантен дизайн и висококачествено дигитално мастило.

Процеси без хартия

Днес Wacom помага на стотици организации в прехода към дигитализация на документните процеси.
Цифровизацията на процесите пести време и пари на компаниите и намалява хартиените отпадъци.

Иновации и бъдеще

Wacom разширява лидерството си в устройствата с активирана писалка с дигитално мастило. 
Днес компанията работи върху следващото поколение иновации в дигиталното мастило.
МОЩНОСТ


Опитът и патентованата технология на Wacom за писалка с дигитално мастило, падове за подпис, смартпадове и дисплей таблети са несравними. Всъщност технологиите на Wacom се превърнаха индустриални стандарти за надеждна технология на входни устройства за подпис даващи на изхода прецизност и биометрична точност на подписа с дигитално мастило.


АДАПТИВНОСТ


Все по-голям брой организации в бизнеса, здравеопазването и образованието по света разчитат на тези технологии, за да дигитализират работните процеси с документи, които включват доверени лични данни.
Биометрични данни

 
ǀ Подписът се дигитализира не само

като изображение, но и съдържа информация за

 • Натиска
 • Скоростта
 • Ускорението


ǀ Уникален биометричен профил


ǀ Възможност за графологична експертиза на по късен етап


ǀ Не изисква PIN код


Технология за дигитализиране на подписа 


ǀ Писалка без батерия

ǀ Чувствителност на натиск

ǀ Висока резолюция

ǀ Вграден сензор

ǀ Без износване на писалката

ǀ Надеждност на устройството


ИНДУСТРИИ
Здравеопазване 

Дигитализация на бланка за съгласие, здравно досие, последващи грижа, лечение и проследяване...