за нас

Повече от 32 години прецизираме и надграждаме 
НАШЕТО ПРОДУКТОВО ПОРТФОЛИО
 
за да предложим на клиентите си решения от водещи компании, покривайки задания от входен до производствен клас.

Широката продуктова гама на Адком позволява изготвянето на цялостни проекти, обезпечавайки затворен производствен цикъл.


ПОТЪРСЕТЕ ПО ДАТА