08 Септември, 2023
ИНТЕЛИГЕНТНА ПЕЧАТНА ИНДУСТРИЯ И ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА. 
​РЕШЕНИЯТА НА АДКОМ.


​ИНТЕЛИГЕНТНАТА ИНДУСТРИЯВ основата на ИНТЕЛИГЕНТНАТА ИНДУСТРИЯ стои ИНДУСТРИЯ 4.0 или технологичната трансформация на 21-ви век. Това е новата индустриална революция, която променя начина, по който функционират икономиката и обществата

Цифровизираното производство и повишаването на производствената автоматизация водят до широк спектър от промени в производствените процеси.

Достъпни са различни публикации по темата Индустрия 4.0 и Kръгова икономика.

Според Emerald “…технологиите на Индустрия 4.0, включително цифровизацията, наблюдението в реално време и възможностите за вземане на решения, играят значителна роля в прилагането на кръговата икономика.” (1)КРЪГОВА ИКОНОМИКА


Ако продължим да използваме ресурсите по начина, по който сме свикнали, към 2050 г. ще ни бъдат нужни ресурсите на три планети като Земята.

 ​https://www.europarl.europa.eu/


Ограничеността на суровините и промените в климата изискват преминаването от общество, което използва и хвърля, към общество с въглеродно неутрална, екологично устойчива, чиста от замърсители икономика. (2)

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката и всички нас.

Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния линеен модел, при който се използват суровини, създават се неща от тях, те се консумират и остатъците се изхвърлят. Този модел разчита на големи количества евтини и достъпни материали и източници на енергия.
 Процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”


ОТВОРЕНА за кандидатстване до 03.10.2023 г.


ДОПУСТИМИ са РАЗХОДИ за:

• Придобиване на машини, съоръжения и оборудване

• Придобиване на специализиран софтуер за производствения процес


За въвеждане на НОВИ ТЕХНОЛОГИИ  за следните кръгови модели в предприятията:


• Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии

• Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба 

• Използване на ресурси с биологичен произход 

• Подобряване на стандартите за екологосъобразност 

• Подобряване на енергийната ефективност на продуктите 


Повече за процедурата >РЕШЕНИЯТА НА АДКОМ


Повече от 32 години прецизираме и надграждаме НАШЕТО ПРОДУКТОВО ПОРТФОЛИО за да предложим на клиенти си решения от водещи компании, покривайки задания от входен до производствен клас. 

Адком е официален партньор за България на повече от 20 доказани производители на оборудване. Голяма част от компаниите, които представяме на нашия пазар са силно ангажирани с темата устойчиво производство и кръгова икономика. Всичко това ни позволява да предложим цялостни технологични решения, допълване и надграждане на съществуващи, които да обезпечат въвеждането на кръгови модели в предприятията.

Васил Василев • Собственик АдкомРешенията, които предлагаме могат да се обособят в следните направления:


ДИГИТАЛЕН ЛИСТОВ ПЕЧАТ
ПЕЧАТ НА КНИГИXEROX е компания, която многократно, в световен мащаб е цитирана, като пример за внедряване на устойчивост с редица признания, награди и сертификати.

Вж.: „XEROX: УСТОЙЧИВОТО ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ „ПЕЧАТ И СУБЛИМАЦИЯ НА ТЕКСТИЛ
ДИРЕКТЕН ПЕЧАТ НА ТЕНИСКИ И АПЛИКАЦИЯ С ТЕРМО-ТРАНСФЕРНО ФОЛИО

MUTOH,  HOMER, IMPRESSION TECHNOLOGY, PIGMENTINCПроизводството на платове и облекла изисква много суровини и вода, като по-малко от 1% от дрехите се рециклират. 

В бюлетина ни от месец май 2023 публикувахме статия „ 3 ОТ ПРИЧИНИТЕ ЗА УСКОРЯВАЩОТО СЕ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ДИГИТАЛЕН ТЕКСТИЛЕН ПЕЧАТ“, която засяга темата кръговата икономика в текстилната индустрия.

ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ОПАКОВКИ, СТЕЛАЖИ, POS

ДИСПЛЕИ...


УПРАВЛЕНИЕ НА ЦВЕТА


ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ


СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР


ДОВЪРШИТЕЛНО OFFLINE/INLINE ОПЕРАЦИИ

(1) Източник: Emerald Publishing Limited (https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEIM-11-2020-0465/full/html)
(2) Източник: https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20210128STO96607/krghova-ikonomika-kak-es-iska-da-napravi-produktite-po-ustoychivi